Alış:8.4080
Satış:8.4417
Alış:10.0014
Satış:10.0414
30 Temmuz 2021, Cuma 23:31:37

PUSULA DENETİM TASDİK VE YMM LTD. ŞTİ.’NİN AMACI

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu bilincinde, vergicilik ve işletmecilik alanında güven ve ahlak unsurunun gelişmesinin teminine katkıda bulunmak üzere; mükellef faaliyetlerinin ve mali işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını mali mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmek ve mükellef ile idare arasında tarafsız bir köprü vazifesi görmek. Vergi kanunlarının uygulanmasında idare ile mükellef arasında doğacak uyuşmazlıkları en aza indirmek.

Eren VESKE’nin “Holding ve Bağlı Şirketler Grubu Örgütlenme Modeli’ne ilişkin çalışma metni

‘HOLDİNGLER ve HOLDİNGLERİN BAĞLI ŞİRKETLER GRUBU OLARAK YANSIMASI
Bir İktisadi Örgütlenme Modeli Olan ŞİRKETLER GRUBU

- Uygulamadaki Yeri
- Mevzuattaki Yeri
- Yargılanması

Devamı…