Alış:15.5530
Satış:15.6153
Alış:16.2053
Satış:16.2702
16 Mayıs 2022, Pazartesi 15:58:56

Hizmetlerimiz

- Vergi stratejileri – Vergi Davaları – Vergi Denetimi – Muhasebe Denetimi – Bağımsız Denetim – Mali Danışmanlık – Mali Konu ve Belge Tasdiki – Gelir Vergisi Tam Tasdik – Kurumlar Vergisi Tam Tasdik – Yatırım İndirimi Tasdiki – Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemlerin Tasdiki – Ar-Ge Yardımları Destekleme İşlemlerinin Tasdiki – AB Fonlarınca Desteklenen Proje Denetimi ve Tasdiki – İthalat Gözetim Raporu – Münferit Beyanname Tasdiki – KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki – Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki – Gümrük Beyannamesi Tasdiki – İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki – Sermaye Artışının Tespiti – Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesapların Tasdiki – Kredilere İlişkin Tespit – Petrol Ürünleri İthali İnceleme ve Tespitleri – Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti – Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi – Servet ve Varlık İncelemeleri – Erteleme ve Taksitlendirme İşlemleri – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri – Yasalarda YMM’lerce Tespiti, Tasdiki ve Raporlaması Öngörülen Diğer İşler ile mali mevzuata ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, mahkemelere mütalada bulunmak