Alış:13.3269
Satış:13.3803
Alış:15.0943
Satış:15.1548
01 Aralık 2021, Çarşamba 13:18:00

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlara ilişkin Kurumlar Vergisi istisnası

İstisnadan yararlanmak için yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden elde edilen kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de ister yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Ancak, proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın, kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Geçici olarak yurt dışına ihraç edilen makina ve teçhizata ilişkin amortisman ayrılmasına, Türkiye’ye girişine müteakip devam olunacaktır.
Merkez genel giderlerinden yurt dışı işlere verilen paylar yurt dışında gider kaydedilecektir, Türkiye’de gider kaydedilmeyecektir.
Türkiye’deki merkez ile yurt dışındaki işyeri arasındaki mal ve hizmet hareketinden doğan alacak ve borçların değerlemeye tabi tutulması gerekmekte, mal ve hizmet hareketine bağlı olmayan para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır.