Alış:7.8890
Satış:7.9206
Alış:9.4001
Satış:9.4378
26 Kasım 2020, Perşembe 18:16:56

YMM Tam Tasdik Ücretlendirmesi

YMM Ücret Tarifesine baktığımızda tüm ücretlendirmelerin tasdike konu donemin matrahları esas alınmak suretiyle hesaplanmasına rağmen Tam Tasdik ücretlendirmeleri bir önceki yılın matrahları (net satış hasılatı) esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Akla ve mantığa aykırı olan bu uygulama YMM’ler arasında da sorun yaratmaktadır. Örneğin; her yıl farklı bir YMM ile sözleşme düzenleyen mükelleften ücret alan YMM’lerin hiç biri kendi tasdik ettiği dönemin ücretini alamamaktadır. Oysa çok basit bir şekilde tasdik edilen cari dönem geçici vergi beyanları üzerinden 3′er aylık ücret revizesi yapılmak suretiyle tam tasdik ücretinin hesaplanıp alınması gerekmektedir. Hayatın doğal akışına, hak, hukuk ve adalet anlayışına, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun olmayan mevcut uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. “Hata Rahmanidir, Hatada Israr Şeytanidir.”