Alış:3.5901
Satış:3.6044
Alış:3.8970
Satış:3.9126
25 Nisan 2017, Salı 02:27:51

Karşıt inceleme hadleri

KDV İade Tasdik İşlemlerinde

- İndirilecek KDV’nin %80′i

- İndirilecek KDV’nin 1/3′ü karşıt İnceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan alımlardan ise; bu kapsam dışında kalan İndirilecek KDV’nin %50′si

incelenecektir.

Karşıt İnceleme sınırları (KDV Hariç):

2012 yılı: 19.000,00

2013 yılı: 20.000,00

2014 yılı: 21.000,00

2015 yılı: 23.000,00

2016 yılı: 24.000,00