Alış:8.7436
Satış:8.7787
Alış:10.3959
Satış:10.4376
21 Hazirane 2021, Pazartesi 14:15:18

Karşıt inceleme hadleri

KDV İade Tasdik İşlemlerinde

- İndirilecek KDV’nin %80′i

- İndirilecek KDV’nin 1/3′ü karşıt İnceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan alımlardan ise; bu kapsam dışında kalan İndirilecek KDV’nin %50′si

incelenecektir.

Karşıt İnceleme sınırları (KDV Hariç):

2016 yılı: 24.000,00

2017 yılı: 25.000,00

2018 yılı: 29.000,00

2019 yılı: 36.000,00

2020 yılı: 44.000,00